Terms and conditions

 

HANDELSBETINGELSER

Produkter og tjenester udbydes af

Strong Curves v. Line Wittrup 

Skanderborgvej 212

8260 Viby J

Du kan kontakte os på
info@strongcurves.dk


 
GENERELT

Priser & gebyrer 
Alle ydelser og produkter kan købes med dankort, VISA dankort og Mastercard. Alle priser er i danske kroner inkl. moms. Eventuelle gebyr vil blive angivet i betalingsvinduet. Du modtager straks efter købet en kvittering på mail til den opgivne mailadresse.  

Ændrede betalingsoplysninger
Det er dit eget ansvar at ændre og opdatere dine betalingsoplysninger, hvis du fx har fået nyt kort. Du kan ændre dine betalingsoplysninger på din profil i online træningsgaragen.

Fortrydelsesret
I henhold til dansk lovgivning har du altid 14 dages fortrydelsesret på et ubrugt produkt, løbende fra købsdatoen. Herefter er din tilmelding bindende og der er ikke mulighed for at få refunderet pengene. Dette gælder også selvom det er ratebetaling, dvs. at det samlede beløb betales under alle omstændigheder. Det er dog muligt at sælge eller videregive din plads til anden side.

For online produkter gælder det at fortrydelsesretten kun er gældende, hvis du aldrig har været logget ind på platformen med det betalte materiale. Online produkter er ikke mulige at sælge videre eller videre give din plads til anden side.

Kontohaverens ansvar
Du er selv ansvarlig for din oplevelse af det købte produkt. Herunder problemer relateret til din netforbindelse, browser, programmer og applikationer med mere.

Aflysning og ferier

Er du forhindret i at deltage til én eller flere træninger, pga. ferie, sygdom eller andet, tilbyder vi ikke rabat eller afslag i prisen, og vi kan desværre ikke tilbyde dig at deltage på et andet hold.

Skulle din træner en dag være forhindret eller have ferie til dagens undervisning, vil én af vores andre dygtige trænere være stand-in på holdet.

Datapolitik
Læs om vores persondatapolitik her

LIVE ARRANGEMENTER OG EVENTS

Herunder LIVE træninger, workshops og foredrag.

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven er der ikke fortrydelsesret ved “rekreative fritidsaktiviteter”, hvis det på købstidspunktet fremgår hvilken dag eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres. Det betyder, at tilmelding og køb af live events er bindende. Du kan derfor ikke forvente, at det betalte beløb ved tilmelding kan refunderes, hvis du er forhindret i at deltage. 

Aflysning
Vi forbeholder os ret til at aflyse liveevents ved for få tilmeldinger eller i tilfælde af sygdom. Det vil i tilfælde af aflysning være muligt at flytte sin tilmelding til en anden dato, hvor der er ledige pladser. Alternativt refunderes det fulde beløb.


MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING

Hvis et skyldigt beløb ikke betales rettidigt, udsendes en rykkerskrivelse via e-kommunikation. 

Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har Strong Curves v. Line Wittrup ret til uden varsel at blokere medlemskabet, så medlemmet ikke kan træne. Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter, har  Strong Curves v. Line Wittrup ret til uden yderligere varsel at ophæve medlemskabet og til at opkræve andre udeståender til betaling straks. 

Medlemmet kan ikke træne eller ændre på medlemskabet, hvis medlemskabet er blokeret, før det fulde udestående er betalt til Strong Curves v. Line Wittrup, og der er fremvist dokumentation herfor. 

Strong Curves v. Line Wittrup forbeholder sig ret til selvstændigt eller via en samarbejdspartner at opkræve det udestående beløb, et gebyr for rykning og for sen betaling samt at indberette dårlige betalere til RKI/Experian i henhold til RKI’s gældende vilkår. Gebyret fastsættes af  Strong Curves v. Line Wittrup eller af  Strong Curves v. Line Wittrup’s eksterne samarbejdspartnere. 


RETTIGHEDER

Alle rettigheder og produkter tilhører Line Wittrup. Alle rettigheder til udleveret materiale på camps, workshops samt digitale produkter tilhører Line Wittrup, og du må derfor ikke sælge, give, udlåne eller på anden måde distribuere produktet uden forudgående skriftlig aftale med Strong Curves v. Line Wittrup.

Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt. Produktet bliver leveret digitalt via hjemmesiden eller som live event. 


ANSVAR

Al træning - både online og fysisk foregår på eget ansvar.