PERSONDATAPOLITIK


Generelt

Denne persondatapolitik er en beskrivelse af, hvordan Strong Curves v. Line Wittrup indsamler, opbevarer og behandler dine personoplysninger. Persondatapolitikken gælder for de oplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med:

 • Besøg på vores hjemmeside
 • Ved køb af online eller fysiske forløb
 • Ved tilmelding af nyhedsbreve
 • Når du kontakter vores kunderådgivning

Virksomheden Strong Curves v. Line Wittrup er dataansvarlig for dine personoplysninger.
Al henvendelse til virksomheden skal ske via info@strongcurves.dk.

Nedenfor finder du en beskrivelse af:

 • Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?
 • Brug af databehandlere
 • Dine rettigheder
 • Tilbagetrækning af samtykke
 • Din ret til at klage
 • Sikkerhed
 • Vores kontaktoplysninger
 • Ændringer i persondatapolitikken
 • Yderligere oplysninger

Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?

Når du er i kontakt med  Strong Curves v. Line Wittrup indsamler, opbevarer og behandler vi forskellige personoplysninger om dig. Det gælder:

 • Besøg på en af vores hjemmesider

Når du besøger vores hjemmeside (strongcurves.dk), indsamler vi automatisk oplysninger om dig, f.eks. hvilken type browser du bruger, din ip-adresse og informationer om din computer med henblik på at tilpasse og forbedre vores indhold på hjemmesiden og foretage målrettet markedsføring.

 • Ved køb af online abonnementer og fysiske forløb

Når du køber et produkt via Simplero, indsamler vi personoplysninger dvs. dit navn og e-mail, samt oplysninger om hvilke produkter du køber, med det formål, at kunne identificere dig som kunde, registrere dine køb og betalinger, og levere de produkter eller ydelser, som du har købt hos os.

 • Ved tilmelding af nyhedsbreve

Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, accepterer du, at vi må indsamle og opbevare oplysninger om dig dvs. navn og e-mail. Vi bruger oplysningerne, som vi indsamler i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet til at kunne sende dig inspirationsmails, informere dig om vores produkter, og til markedsføring af nye varer/ydelser.

 • Når du kontakter vores kunderådgivning

Når du skriver til vores kunderådgivning på info@strongcurves.dk indsamler vi oplysninger om dig, herunder dit navn, mail og det henvendelsen drejer sig om. Hvis du ønsker at få din henvendelse slettet, kan du skrive til info@strongcurves.dk.

 • Når du medvirker i interviews, brugerundersøgelser, fysiske træninger mm.

Hvis du medvirker i interviews, deltager i brugerundersøgelser, på portrætbilleder eller enkelt persons videoer, vil du blive bedt om at give dit samtykke. Med dette samtykke giver du tilladelse til at vi må bruge din historie i fremtidigt promoveringsmateriale f.eks. på vores hjemmesider, nyhedsbreve, sociale medier osv. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og kræve, at vi sletter dine data. Vi gør dog opmærksom på, at det ikke er muligt at tilbagekalde samtykke for allerede trykt materiale.

GDPR i forbindelse med markedsføring: Alle billeder, stemme- eller videooptagelser, vi har optaget eller fået, hvor du kan  identificeres, hvilket kan omfatte videooptagelser fra træningssessioner, billeder  taget til træning eller i en af vores garager og/eller ved begivenheder eller online interaktioner (bortset fra korrespondance med kundeservice) og billeder, du deler med os via sociale medier.
Ovenstående vil blive behandlet jævnfør interesseafvejningsreglen (art. 6 stk. 1 litra f) hvilket betyder, at Strong Curves forbeholder sig retten til at offentliggøre materiale uden samtykke i forbindelse med markedsføring af virksomheden. Dette gør sig ikke gældende for portrætbilleder eller enkelt persons videoer, her vil blive indhentet et særskilt samtykke såfremt, dette findes relevant at skulle offentliggøres.


Brug af databehandlere

Vi gør brug af eksterne databehandlere når vi indsamler, opbevarer og behandler dine personoplysninger. Disse databehandlere bruges bla. i forbindelse med produktkøb, membership sites, rådgivning/vejledning, indhentning af sundhedsjournaler og brugerundersøgelser. Det gælder følgende:

 • Simplero
 • Vimeo
 • Wetransfer

Disse virksomheder behandler alene oplysninger om dig efter vores instrukser. Vi har som dataansvarlig indgået databehandleraftaler med alle vores databehandlere, og det er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger. Databehandlerne må ikke bruge oplysningerne til andre formål, end dem vi har aftalt med dem. Alle vores databehandlere er underlagt den samme tavshedspligt som os. Bemærk at databehandlere uden for EU har indgået en såkaldt “Privacy Shield”, som er en aftale mellem EU og USA, som er gældende når persondata opbevares på og overføres til server i USA.


Dine rettigheder

Som dataansvarlig har vi pligt til, at oplyse dig om de rettigheder du har i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Såfremt du gør brug af en eller flere af dine rettigheder over for os, kan vi i tilfælde af dette kræve yderligere dokumentation for at sikre din identitet.

 • Retten til indsigt

Du kan til enhver tid skriftligt anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, til hvilket formål oplysningerne er registreret mm. Du har ligeledes ret til en kopi af de personoplysninger som vi behandler om dig.


 • Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Såfremt du bliver opmærksom på en fejl, i vores oplysninger, bedes du skriftligt henvende dig til os, så oplysningerne kan blive rettet.


 • Retten til at blive glemt

Du har til ret til, med visse undtagelser, at få slettet dine personoplysninger. Dette gøres ved skriftlig henvendelse til vores mail: info@strongcurves.dk. Det gælder eks. hvis opbevaringen af dine personoplysninger ikke længere er nødvendige for at opfylde et formål, eller hvis du trækker dit samtykke tilbage. Bemærk dog, at der kan være tale om visse undtagelser, der gør at vi ikke kan slette alle oplysninger.

Når du skriver til vores kunderådgivning vil din henvendelse blive opbevaret. Hvis du ønsker at få din henvendelse slettet med det samme, kan du skrive til info@strongcurves.dk.

Ved tilmelding til et af vores nyhedsbreve, køb af et af vores online produkter eller gratis online programmer vil du automatisk blive registreret i Simplero, hvor dine personoplysninger vil blive gemt. Du har til enhver tid ret til at få slettet disse oplysninger, enten ved henvendelse til info@strongcurves.dk eller ved selv at slette din Simplero-profil. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du sletter din Simplero-profil, vil du miste adgangen til de produkter som du har købt hos os og på andre Simplero-platforme.

Bemærk at vi forbeholder os retten til at slette inaktive kunder fra Simplero. Vi har defineret en inaktiv kunde som én der:

 • Ikke har købt et eller flere produkter hos os i et år.
 • Har afmeldt sig alle mailinglister.
 • Har sat “Do not contact” til.  
 • Ikke har åbnet mails fra os det sidste år (unengaged subscribers) 

Kunden skal ikke nødvendigvis opfylde alle ovenstående punkter for at være inaktiv. 

 • Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde mulighed for at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring.


 • Retten til dataportabilitet

Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret almindeligt anvendt maskinlæsbart format, samt til at bede om overførsel til en anden dataansvarlig.


 • Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring, bl.a. med henblik på profilering.


Tilbagetrækning af samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke.

Dit samtykke til markedsføring, herunder vores nyhedsbreve, kan du til enhver tid tilbagekalde ved brug af linket på den modtagne mail, eller ved skriftlig henvendelse på info@strongcurves.dk. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, fraskriver du dig muligheden for at modtage vores nyhedsbreve.


Din ret til at klage

Du har til enhver tid ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger. Din klage skal sendes til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf. 33193200 eller via email: dt@datatilsynet.dk.


Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Personoplysningerne vil alene blive anvendt af medarbejdere, der har et reelt behov for disse, for at udføre deres arbejde med at rådgive dig bedst muligt i dit forløb hos os.


Vores kontaktoplysninger

Strong Curves v. Line Wittrup

Skanderborgvej 212

8260 Viby J


Hjemmeside: strongcurves.dk 

Email: info@strongcurves.dk


Yderligere oplysninger

Det er muligt at søge yderligere oplysninger om persondataloven på www.datatilsynet.dk


Line Wittrup
Persondatapolitik er senest ændret den 5. april 2021.

LOKATIONER

Træningsstudie i Viby
Skanderborgvej 212
8260 Viby

Træningsstudie i Risskov
Mossøvej 2 og 4
8240 Risskov

 

KONTAKT

22 21 10 90  

info@strongcurves.dk 

 

customcolor_logo_transparent_background

STRONG CURVES Aps 2023 ©️     Handelsbetingelser