TRÆNING AF KVINDER KRÆVER ET KOMPETENT TEAM

Vi tæller 20 dygtige og energiske træner med stor praktisk erfaring og mange uddannelser bag os - lige fra fysioterapeut, vanecoach, psykolog, kanditat i idræt
- klar til at hjælpe dig.